Start

Det finns i samhället en stigmatisering av och ett stort utanförskap hos hbt-personer (homo-, bisexuella samt transpersoner). Hbtq-personers hälsosituation är sämre än hos många andra personer, de diskrimineras aktivt och undermedvetet i många situationer i samhället, de har ett stort socialt utanförskap och har så mycket mer att ge utifrån sin kompetens och kunskap.

Vill ni säkerställa att alla anställdas kompetens, även hbtq-personers, tas till vara i så stor utsträckning som möjligt i verksamhet eller vill säkerställa att hbtq-personers bemöts med samma förutsättningar som andra som kunder så finns det möjligheter till det. Ta gärna kontakt så diskuterar vi er specifika situation och vad som kan göras för att förbättra det.

Jag utgår från Helsingborg.