Föreläsning och intervju

Den 7:e november arrangerade Sensus tillsammans med Antidiskrimineringsbyrån sin andra mångfaldsdag på Helsingborgs Stadsbibliotek. Den dagens tema var Mångfald och HBTQ där jag var inbjuden att föreläsa om HBTQ. Detta var något som filmades av Sensus och senare har den filmen även publicerats på deras hemsida, Angeläget.
Vill man ha en snabb och kort introduktion i den enorma variation som finns inom begreppet HBTQ så är mina 45 minuter varmt rekommenderade. Varje enskild del kan sedan om så önskas utökas till betydligt längre och mer omfattande föreläsningar.

I höstas intervjuades jag också av en journalist angående en mindre undersökning jag gjort på egen hand. Jag har alltid reagerat över att så många hbt-personer påstår att landsbygden är osäker och rekommenderar alla att flytta till storstan. Jag bor själv på landsbygden och har genomgått min transition här och har inte samma upplevelse. Därför bestämde jag mig för att närmare undersöka detta. Väldigt lämpligt när FRA (European Agency for Fundamental Rights) har genomfört en stor undersökning som belyser bland annat diskriminering, utsatthet och bemötande för hbt-personer. Deras data är som jag tidigare nämnt fritt tillgängligt för alla som vill studera det närmare.
Detta är något jag givetvis gjorde och fann att sanningen inte var så enkel.  Det går inte att finna något större skillnad i dessa faktorer mellan storstad och landsort, om man ska leta tendenser så kan till och med landsort anses vara något säkrare. Därmed var den myten krossad. Karin Linder upptäckte denna undersökning och valde att intervjua mig, något som nu publicerats i tidningen Ottar. “Öppenheten är större på landsbygden

Email this to someoneShare on Google+0Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on TumblrShare on LinkedIn0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>