Om

Kontaktvägar

Mailadress: lisa@t-kompetens.se

Transkompetens

Ur Svensk Etymologisk Ordbok från 1922
Ur Svensk Etymologisk Ordbok från 1922

Namnet Transkompetens har jag valt av framförallt två anledningar.

För det första är “trans” latin och betyder som preposition “över”, “på andra sidan” och används normalt när man menar att något överförs eller förflyttas. Jag använder det i det här fallet därför i betydelse att överföra kompetens, från mig över till någon annan.

En andra del av betydelsen syftar på min egen bakgrund som transsexuell och min specialkompetens när det kommer specifikt till transfrågor.

Jag

LisaVem är då jag?
Mitt namn är Lisa Olsson, jag är 36 år och bor i en villa i en mindre ort utanför Helsingborg.

Bakom mig har jag tio år inom IT-branschen med varierande erfarenheter från helprunner till tillförordnad IT-chef, driftansvarig för en serverhall och en del tjänster däremellan. När jag var 30 år kom jag till insikt om min egen könsidentitet, något som startade en rätt omfattande process.

Själva könsutredningsprocessen inklusive diverse medicinsk behandling och till slut juridiskt könsbyte är omfattande och tog i mitt fall sammanlagt fem år. Att hitta sig själv innebär också många andra förändringar och möjligheter. På kort tid läste jag 300 hp på olika universitet, framförallt sociologi med inriktning mot organisation och ledarskap. Men även en betydande del geovetenskap. Jag bytte även bransch och blev istället arbetsförmedlare, något jag inte ångrar.

Detta har gett mig en omfattande livserfarenhet från varierande delar av samhället. Det ger mig en förståelse för många olika situationer och problem i livet. Det ger mig också erfarenheten om hur man kan drastiskt förändra sitt liv på många sätt om man bara har rätt förutsättningar, kunskap och stöd. Tillsammans med mina utbildningar ger det mig goda kunskaper om förändringens processer i olika situationer och organisationer.

Email this to someoneShare on Google+0Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on TumblrShare on LinkedIn0