Tjänster

Utifrån era behov har jag möjlighet att skräddarsy olika former av insatser för att stärka er egen och er verksamhets hbt-kunskap och hbt-kompetens. Ni är välkomna att ta kontakt med mig för en djupare diskussioner om era förutsättningar och behov så kan vi tillsammans sätta ihop en insats i form av föreläsningar, utbildningar och/eller personlig coaching.

Föreläsningar

Utifrån era behov har jag möjlighet att sätta ihop föreläsningar inom en rad olika områden som kretsar kring hbt. Det kan vara allt från generell information om sexuell läggning och könsidentitet till djupare föreläsningar om bemötande, folkhälsa, transvård och så vidare. Dessa kan riktas in mot er specifika verksamhet så att det ger ett så stort mervärde som möjligt.
Antalet åhörare är flexibelt och ställer lite olika krav. Mindre antal ger en större möjlighet till dialog och ett större antal ger mer en form av envägskommunikation. Innehållet kan anpassas till detta. Längden på föreläsningarna kan varieras från en halvtimme till upp till två timmar.

Utbildningar

På samma sätt som föreläsningarna kan även utbildningar anpassas utifrån era specifika behov och förutsättningar. Utbildningar förutsätter en annan nivå av interaktion mellan utbildare och deltagare, varvid det inte är lämpligt med mer än 20-30 personer åt gången. Detta ger också möjlighet att positionera kunskapen i den faktiska verksamheten och med de som faktiskt kommer möta hbt-personer, som kollegor eller som kunder. Längden på utbildningar bör inte understiga två timmar och kan vara så långa som det finns behov av.

Personlig coaching

Det finns många som i sitt professionella eller ideella arbete kommer i kontakt med hbt-personer, eller på annat sätt direkt eller indirekt har en verksamhet eller genomför en förändring som påverkar hbt-personer. Är man ansvarig för sådant arbete och är osäker på hur man bemöter hbt-personer eller hur man bör bemöta hbt-personer så kan personlig coaching vara bra. Det ger möjlighet att konfidentiellt diskutera situationen och hur man på ett så respektfullt och korrekt sätt som möjligt går vidare för att undvika att hbt-personer kränks, diskrimineras ellet utestängs samt för att i så stor utsträckning som möjligt inkludera även hbt-personer i verksamheten.

Email this to someoneShare on Google+0Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on TumblrShare on LinkedIn0