Föreläsningar

För att på kort tid ge större eller mindre grupper grundläggande information om ett ämne eller ett fenomen är föreläsningar ett bra alternativ. Det ska inte ses som en utbildning som ger en djupare och mer bestående kunskap och förståelse. Men för att väcka intresse och nyfiken samt visa på att olika fenomen, möjligheter eller problemsituation finns och därmed öka synligheten så är föreläsningar ett bra alternativ.

En föreläsning bör alltid skräddarsys utifrån åhörarna. Där man tar hänsyn till åhörarnas kunskap sedan tidigare, både inom ämnet i sig och annan kunskap, utbildningsnivå, homo/heterogenitet, branschtillhörighet och syfte med föreläsningen. Det kan ibland vara en en fin balansgång att lägga föreläsningen på rätt nivå så att alla förstår, men ingen känner sig nedvärderad.

Här följer några förslag på titlar och innehåll, som sedan kan anpassa utifrån förutsättningar och målbild.

Grundläggande hbtq-kunskap

Har som syfte att ge en grundläggande kunskap om vad homo/bisexualitet och trans är, hur det kan te sig och hur andra uppfattar det. Föreläsningen pekar på den stora varians som finns, en kort historik kring grupperna och vilka problemsituationer som finns i dagsläget. Det gås genom på vilket sätt man kan vara mer inkluderande gentemot hbt-personer. Norm-begreppet kommer också  beröras.
Detta är en mycket flexibel föreläsning och kan vara en till fyra timmar. Är det tänkt att vara mer än två timmar så kan det vara lämpligt att dela upp den i två tillfällen där homo/bisexualitet samt normer tas upp vid den första delen och trans-begreppet vid det andra.

Grundläggande trans-kunskap

Transpersoner är en stor grupp i samhället, framförallt om man ser både till självidentitet och externt perspektiv.  Det är ett vitt och omfattande begrepp där det finns en stor variation bland självidentiteterna samt hur transpersoner uppfattas. Då många transsexuella har behov av vård så finns det också behov av att gå genom medicinska och juridiska frågeställningar. Även här kommer jag gå genom norm-begreppet så normerna kring könen och könsrollerna är mycket starka och i stor utsträckning påverkar transpersoners situation.
Även denna föreläsningen är flexibel och det finns möjlighet att lägga fokus på olika delar. För vissa verksamheter kan det vara bra att lägga fokus på intersexuella och transsexuella och då ha en mer medicinsk och juridisk inriktning medans det för andra är bättre att lägga fokus på respektfullt och korrekt bemötande. Tidsåtgången kan varieras efter behov, från en timme till fyra timmar. Längre föreläsningar bör brytas upp i två delar utifrån behov.

Prisförslag

En timme:       3 000 kr
Två timmar:   5 000 kr
Fyra timmar: 10 000 kr
Moms, resor och eventuell logi tillkommer.

Detta är ett prisförslag och den kommer variera utifrån en del faktorer som till exempel syfte, antal åhörare, hur specialiserad föreläsningen är och så vidare.

Email this to someoneShare on Google+0Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on TumblrShare on LinkedIn0