Utbildningar

Där föreläsningar är en utmärkt metod för att ge större grupper en ytlig och bred översikt över ett ämne så är utbildningar mycket passande när man vill ge djupare kunskap som ska förändra värderingar, åsikter och beteenden. Utbildningar sker också över längre tidsspann och är därmed också mer bestående och glöms inte lika lätt bort till dagen efter.

Precis som föreläsningar så bör utbildningar alltid skräddarsys utifrån verksamhetens och deltagarnas förutsättningar och förkunskaper. Det är stor skillnad att utbilda någon inom till exempel generell hbtq-kunskap om verksamheten fokuserar på att ge vård eller strategisk samhällskommunikation. Även inom närliggande verksamhetsområden kan det finnas betydande skillnader som gör att det finns behov av att skräddarsy utbildningen.

De utbildningar jag genomför ska alltid vara på minst fyra timmar, om det inte finns särskilda anledningar till något annat. Då det är en utbildning och inte en föreläsningar ska det som regel inte vara mer än 20 deltagare för att ge alla möjlighet att delta i gruppövningar, få sina frågor besvarade och kunna vara delaktiga. Utbildningar skräddarsys alltid tillsammans med verksamheten så att innehåll och nivå blir korrekt.

Oavsett vilket kan det vara bra med exempel på utbildningar som man kan ta med sig som inspiration.

Hbtq och samhället

Detta är en tvådagarsutbildning som vid behov kan delas upp i fyra halvdagar. Det ger en god överblick över hbtq-personers position i samhället, men utan djupdykningar i de olika delarna. Den är uppdelad i följande fyra delar, som alla innehåller olika relaterade ämnen.

  1. Förklaring och beskrivning av begreppen inom hbtq
  2. Vad är normer, hur upprätthålls dem och är de bra eller dåliga?
  3. Hälsa, familjebildningar och vård
  4. Diskrimineringslagen, hets och hat

Prisförslag

Per halvdag: 8 000 kr
Moms, resor och eventuell logi tillkommer.

Detta är ett prisförslag och det kommer variera utifrån en del faktorer som till exempel syfte, antal deltagare, hur specificerad utbildningar är, eventuella mängdrabatter och så vidare.

Email this to someoneShare on Google+0Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on TumblrShare on LinkedIn0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>